Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. 12. 2015

Veltruské listy

číslo 1/2016, BŘEZEN 2016, strana 21

Veltruští plánovali parčík u školy

Z prvního plánovacího setkání mají lidé vesměs dobrý pocit 
25. ledna se aktivní občané z Veltrus přišli společně domluvit na tom, jak by měl parčík u školy v budoucnu vypadat. Příchozí se mohli přesvědčit, že jejich názor je důležitý. Konzultantka z Nadace VIA všechny vyslechla. Veškeré nápady se staly podkladem pro veřejné hlasování, ve kterém mohli přítomní občané ohodnotit jejich důležitost. Vítězných 10 nápadů pak lidé v menších skupinkách zakreslovali do připravených plánků parčíku a ty pak prezentovali ostatním skupinám. Diskuse byla chvílemi náročná.
„Ze setkání mám velmi dobrý pocit, i když jsme se ve skupině bohužel moc neshodli a nedokázali umístit všechny vybrané prvky do připraveného plánku. Spojuje nás ale to, že nám na tomto místě záleží a přejeme si, abychom tam dokázali vybudovat příjemné prostředí pro společná setkání a relaxaci,“ hodnotí pondělní setkání jedna z účastnic. 
Zazněly i námitky a pochybnosti, například proč  se pro setkávání nepočítá s prostorem bývalého kláštera nebo zda není zbytečné přemýšlet o pódiu v parčíku, když škola jedno ve spolupráci s městem zamýšlí koupit. O tomto záměru veřejnost nevěděla, proto byla informace důležitá. A prostory kláštera jsou jednak mimo centrum města, navíc jeho rekonstrukce je zatím v nedohlednu. 
Na plánovacím setkání se představil i architekt
Přítomen byl také týmem vybraný architekt, veltruský rodák Patrik Hoffman. Přišel vyslechnout názory lidí a sesbírat podklady pro tvorbu projektu pro druhé plánovací setkání 10. března. „300 tisíc samozřejmě není moc na realizaci tak velkého prostoru, nebude to jednoduché,“ poznamenal Hoffman. Navíc se při plánování sešli lidé s hodně protichůdnými názory. Část si přeje oživení parku, zástupci ze základní školy zase naopak klid, hlavně během dopoledních hodin, kdy se za okny školy děti učí a potřebují se soustředit. Školkové děti naopak potřebují klid po obědě.
Hoffman upozornil, že nové podobě  parčíku je potřeba věnovat dostatek času a nemyslet si, že se vše zvládne najednou. „Pokud to bude na etapy, chce to výdrž. Pokud se sejdeme jednou, utratíme tam 300 tisíc a bude to málo, výsledek nebude fungovat. Budou to vyhozené peníze. Je potřeba pracovat kontinuálně.“
V pozdější diskuzi Hoffman podotknul, že Veltrusy by potřebovaly především komplexní řešení více problémů, aby jim byly vráceny jejich původní elegance a kouzlo, které měly na začátku minulého století.
Plánování si vyzkoušely i děti ze ZŠ
Ve středu 20. ledna se uskutečnilo hlasování i v žákovském parlamentu v základní škole. Hlasování proběhlo stejným způsobem jako o pět dní později na veřejném plánování. Děti se shodly na potřebě vylepšit cesty, které vedou parkem. Chtěly by také lavičky a fontánu či jiný vodní prvek.
text a foto: Barbora Bělková

160301_vl_parcik.jpg

 

číslo 4/2015, PROSINEC 2015, strana 7

Projekt nového parčíku u školy jede dál
Předposlední listopadový víkend se tři členové projektového týmu zúčastnili druhého semináře na téma fundraising*. O projekt se zajímají čeští vysokoškoláci i stážisti ze zahraničí.
Listopadový seminář pořádala Nadace VIA. Téma fundraisingu je pro projekt velmi aktuální. Dozvěděli jsme se, jaké existují fundraisingové techniky i jak správně formulovat naše argumenty při získávání podpory a sponzorů. 
O projekt proměny parčíku se zajímá vysokoškolačka z Fakulty sociálních věd UK v Praze, která z něj čerpá informace pro svoji diplomovou práci na téma Animace kultury a veřejného života. Na doporučení od Nadace VIA přijela v pondělí 23. listopadu na návštěvu do Veltrus zahraniční skupinka 10 stážistů z Podněstří, která se chtěla naším projektem inspirovat a načerpat zde informace o možnostech a způsobech zapojení veřejnosti do života v obci a komunitního plánování. Jsme velmi potěšeni, že i jinde v Evropě se snaží jít podobnou cestou a že i náš projekt pro ně může být zajímavý a inspirativní. 
Děti ze základní školy jsou již do projektu také zapojeny. Svoje představy ztvárňují v hodinách výtvarné výchovy a výstava jejich prací se bude konat v únoru v Čepelákově výstavní síni, vernisáž se uskuteční 18. února 2016. Zároveň probíhá ve třídách plánování, zástupci ze všech tříd potom své nápady přednesou na zasedání žákovského parlamentu a projektový tým tak získá první podklad pro plánovací setkání v lednu.
Všechny vás na 1. veřejné plánování zveme. Bude se konat v pondělí 25. ledna od 18.00 v Hasičském domě ve Veltrusích. Pokud vám není lhostejné, co se bude v parčíku během jara a léta měnit, přijďte na toto setkání a rozhodněte společně s ostatními občany města o budoucí podobě tohoto prostoru. Své představy můžete vyjádřit i prostřednictvím ankety, která je na webových stránkách projektu. Vaši účast na lednovém plánování to ale nenahradí. 
text a foto: Soňa Dekastello

* fundraising pochází z anglického fund a raise a označuje činnost, jejímž cílem je získávání finančních či jiných prostředků obvykle na obecně prospěšnou činnost.

15102_vl4-misto.jpg

 

číslo 3/2015, ŘÍJEN 2015, strana 10

Grant Místo, kde žijeme
Rodinné centrum Havránek zažádalo v červnu o grant v programu „Místo, kde žijeme“, který každoročně uděluje Nadace Via. Žádost úspěšně postoupila do druhého kola programu, v srpnu proběhla osobní schůzka a pohovor s poskytovatelem grantu. Žádost byla nakonec vyhodnocena jako úspěšná a RC Havránek se tak umístilo mezi 5 žadateli, kteří grant získali.
Grant ve výši 300 000 Kč bude použit na rekultivaci prostoru mezi ZŠ a MŠ Veltrusy. Výsledná podoba úprav tohoto prostoru vzejde z veřejného plánování s občany města, které bude probíhat na podzim tohoto a na jaře příštího roku. Veškeré informace budou dostupné na webových i facebookových stránkách RC Havránek a Města Veltrusy, které je hlavním partnerem tohoto projektu, dále ve Veltruských listech a v Infolistu Veltrus.
Zapojte se do plánovací i realizační fáze i vy a pomozte proměnit tento prostor ve Veltrusech i podle svých představ!

Soňa Dekastello

151019_vl-misto-2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

číslo 3/2015, ŘÍJEN 2015, strana 10

Nadace Via rozdělí 1,5 milionu korun lidem, kteří zlepšují své okolí

V pěti obcích, kde se místní lidé rozhodli změnit své okolí, získají grant ve výši 300 000 korun, odborné semináře a pomoc konzultanta. Vybrala je nezávislá hodnotící komise v rámci programu Nadace Via nazvaného Místo, kde žijeme. Z pozice generálního partnera tento program podporuje společnost NET4GAS, partnerem jsou projektové markety HORNBACH.
Hodnotitelé vybrali týmy, které chtějí proměnit náves či zanedbaná veřejná prostranství. Konkrétně jsou z obcí Dolní Podluží (Děčínsko), Rašovice (Vyškovsko), Bečice (Táborsko), Markoušovice (Trutnovsko) a Veltrusy (Mělnicko).
 „Podstatné je, že lidé usilují o změnu společně. Nejenže promění své okolí k lepšímu, ale společná práce také přispěje k celkově lepší atmosféře v jejich obci,“ říká Ondřej Šindelář, projektový manažer Nadace Via.
 „NET4GAS jako výlučný přepravce zemního plynu podporuje rozvoj regionů a zlepšení životních podmínek v České republice, a proto je program Místo, kde žijeme již od roku 2011 nedílnou součástí našeho programu Blíž regionům. Novým týmům přejeme, ať se jim proměny místa, kde žijí, podaří,“  dodává Zuzana Kučerová, ze společnosti NET4GAS.
Nadace Via dlouhodobě podporuje projekty lidí, kteří se dají dohromady ve snaze vdechnout nový život zanedbaným prostranstvím. Kromě zkrášlování okolí je podstatná společná práce na plánování a přeměně prostor. Lidé se domlouvají na společném cíli a tím zlepšují své vztahy vzájemně i k místu, kde žijí.
„Myšlenka obnovy společných prostor, které pomohou lidem opět nalézt cestu k sobě navzájem, přímo korespondují s vizí Hornbachu vlastními silami formou společného projektu zvelebovat místa, kde žijeme,“ uvádí David Kolář, marketingový ředitel společnosti Hornbach pro Českou republiku a Slovensko.
Více o podpořených projektech:
Dolní Podluží (okres Děčín) – Obec leží nedaleko hranic s Německem, lidé zde na základě společného plánování a společné práce chtějí vytvořit nové centrum vsi. Vesnice je totiž jedna z mála v širokém okolí, která zatím nemá svůj střed, svou náves.
Rašovice (okres Vyškov) – Dosud spící Rašovice se pomalu probouzejí k životu. Vedení obce chce ve spolupráci s místními spolky vdechnout nový život areálu v rámci obecního domu, který je obehnaný vzrostlými lípami a působí dojmem malého amfiteátru. Společným plánováním v Raškovicích chtějí přijít na to, co obyvatelé na tomto místě opravdu chtějí – a pak to společnými silami udělat. 
Bečice (okres Tábor) – Malebná malá obec, kde se místní pouštějí do společných brigád a úpravy okolí už nyní. V současnosti chtějí společně vybudovat na plácku před obecním úřadem místo pro setkávání – pro slavnosti, dětský den či kulturní představení.
Veltrusy (okres Mělník) – Parčík s lavičkami, altánek nebo pódium pro kulturní akce. V městečku Veltrusy se místní spojili, aby společně rozhodli, který z nápadů zrealizují. Vznikne tak místo přímo u tamní školy a školky, které v současnosti nevyužívá svůj potenciál.
Markoušovice (okres Trutnov) – V obci chybí příjemné místo, kde by se lidé setkávali. Jedno takové, přímo v centru vsi ten potenciál má, ale zatím je zanedbané. Projekt má pomoci nejen toto místo upravit, ale také propojit starousedlíky, novousedlíky a lidi napříč generacemi.

151019_vl-misto.jpg

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář